thumb_12hover_700x525

12 LUISE HOFFMANN

Zurück zur Übersicht
comment 0
KOBIETA

LUISE HOFFMANN

Ende 19. Jhd. – 20. Jhd.

 

AKTYWISTKA NA RZECZ PRAW KOBIET

Znaczna część życia działającej na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn we Frankfurcie nad Odrą w latach 1890 – 1938 Luise Hoffmann pozostaje owiana mgłą tajemnicy. Jej zaangażowanie koncentruje się zarówno na problemie udziału kobiet w życiu politycznym, jak i ich zdrowiu, wykształceniu oraz zapewnieniu im podstawowych warunków bytowych. We Frankfurcie jest jedną z kluczowych postaci pierwszej fali ruchów kobiecych drugiej połowy XIX wieku. Luise Hoffmann jest członkinią grupy Frauenwohl (Dobro Kobiet). W 1893 roku powstaje Frankfurcka gałąź tego założonego w 1888 roku w Berlinie stowarzyszenia. Wspólnie z innymi działaczkami Luise Hoffmann stara się o poprawienie warunków kształcenia i pracy dziewcząt oraz kobiet, prowadzi poradnictwo prawne i otwiera wraz z grupą w 1893 roku Szkołę Dokształcającą dla Dziewcząt i Kobiet o profilu kupieckim. Aktywistki przyczyniają się przede wszystkim do zwiększenia świadomości społecznej i politycznej w kwestii macierzyństwa, mającą dotąd charakter wyłącznie prywatny. W grupie frankfurckiej Luise Hoffmann sprawuje w latach 1914 – 1915 funkcję przewodniczącej. Przy współpracy z magistratem miejskim udaje jej się założyć pierwsze w mieście poradnictwo dla matek, a także przegłosować uchwałę o przeznaczeniu znacznych środków z budżetu miejskiego na zasiłek dla karmiących matek. Jest to pierwszy krok w kierunku nowoczesnego zasiłku macierzyńskiego, którego celem jest kompensacja powszechnej wtedy utraty dochodów wśród pracujących matek. Wprowadzenie takiej formy wsparcia uchodzi w tym czasie za godny uwagi polityczny sukces w dążeniach do docenienia roli macierzyństwa i zwalczenia finansowej dyskryminacji kobiet.

W związku z wybuchem pierwszej wojny światowej stowarzyszenie Frauenwohl nie wyraża wyraźnej krytyki działań militarnych, a większość koleżanek Hoffmann popiera patriotyzm wojenny, przez co kwestia kobiet schodzi na dalszy plan. Luise Hoffmann nie zgadza się z tym podejściem, zakładając już w 1908 roku, obok działania na rzecz Frauenwohl, Grupę Politycznego Kształcenia Kobiet, której celem jest przyznanie kobietom praw wyborczych i uznanie ich za obywatelki z pełnią praw.

Swoje poglądy wyraża w artykułach pisanych dla Frankfurter Oderzeitung, co również stanowi w tym czasie wyjątek, gdyż publicystyka, której autorkami są kobiety, należy do rzadkości. Dzięki artykułom spod jej pióra istnieje choćby niepełne świadectwo jej działań, jednak bardzo mało wiadomo o jej życiu prywatnym. Bierze ślub ze swoim nauczycielem Paulem Hoffmannen. Nie jest znana ani data jej urodzin ani śmierci.

Ratusz, Marktplatz 1

Prawo wyborcze kobiet Do początku XX wieku kobiety były w przeważającej mierze wykluczone z udziału w wyborach. Uzasadniano to m.in. ich „wyłącznym przeznaczeniem do zajmowania się domem i opieki nad rodziną”. W 1906 roku Finlandia jako pierwszy kraj nadała obywatelkom prawa wyborcze. Niemcy i Polska uczyniły to w 1918 roku. W Szwajcarii kobiety mogły oddać głos w wyborach federalnych dopiero w roku 1971, ponieważ propozycję reformy z 1959 roku odrzuciła w referendum większość mężczyzn. Ostatni ze szwajcarskich kantonów wprowadził lokalne prawo wyborcze kobiet w 1990 roku.