PROJEKT

MIEJSCA KOBIET
WE FRANKFURCIE NAD ODRA I W SŁUBICACH

Jakie slady pozostawiły kobiety w naszym miescie, w jaki sposób tworzyły jego historie? W przestrzeni publicznej tablice pamiatkowe, pomniki oraz nazwy ulic przypominaja nam o wybitnych osobistosciach historii, przy czym sa to głównie mezczyzni. Az po dzis dzien w historiografi i dominuja mezczyzni. Cenna wiedza historyczna o roli i zaangazowaniu kobiet popada w zapomnienie. Projekt studencki Miejsca Kobiet ma na celu ponowne odkrycie postaci kobiecych, które działały w miescie, oraz sprawic, by stały sie widoczne. W ramach projektu przedstawione zostanaportrety 14 kobiet, które zyły na przestrzeni pieciu stuleci i w duchu emancypacji angazowały sie w sprawy polityczne, naukowe, kulturalne i społeczne. Spacer miejski zorganizowany z okazji 25 Brandenburskiego Tygodnia Kobiet 2015 pt. „Długie drogi do sprawiedliwosci” daje mozliwosc odbycia podrózy w czasie i pozwala odkryc interesujace biografi e wybitnych kobiet z Frankfurtu nad Odra i ze Słubic. Projekt nawiazuje do istniejacych od 2012 i 2014 we Frankfurcie nad Odra Miejsc Kobiet Ulriki von Kleist i Justine Siegemundin, które powstały w ramach ogólnokrajowego projektu o tym samym tytule.

• • •

SŁOWO POWITALNE

Odsłonić to, co ukryte, przedstawić w nowym świetle to, co dobrze znane, odkryć to, co pozostawało dotąd nieznane: pod tym hasłem pragniemy pokazać życie i działanie kobiet we Frankfurcie nad Odrą i dla tego miasta.

Zarys biografii protagonistek przypominać ma o ich zaangażowaniu i zasług dla Frankfurtu w ubiegłych wiekach i dekadach, stanowiąc jednocześnie wzorzec i bodziec do działania dla miasta i jego mieszkanek zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Pragniemy przy pomocy wyznaczonego przez nas szlaku spacerowego po mieście odsłonić to, co pozostawało dotąd ukryte i pomóc wzbudzić nowe zainteresowanie historią kobiet w nadodrzańskim mieście.

Dziękujemy seminarzystom ze studenckiego projektu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz wszystkim, którzy wsparli nas wskazówkami, informacjami i zdjęciami przy tworzeniu broszury i koncepcji szlaku.

Sabine Stuchlick
Pełnomocniczka Miasta Frankfurt nad Odrą ds. Równouprawnienia
8 marca 2015

• • •

 

BROSZURA TOWARZYSZĄCA PROJEKTOWI